Hentbol Kuralları

2011-03-06 17:55:00

Hentbolde Arkadan Pas, Hentbol Terimleri

Bu pas vücudu döndürmeden ve ayaklar yön değiştirmeden topu, pozisyon değiştirerek boş sahalara ani dalan oyunculara aktarabilmek için kullanılır. Ancak pas verirken zamanlamayı, topun sertliğini ve yüksekliğini çok iyi ayarlamak gerekir. Özellikle pivot ve oyun kurucular tarafından çok kullanılır. Tek el arkadan pas yalnız yana değil, geriye de verilebilir.

Hentbolce Basit Hızlı Hücum


Kapılan top sonrası ya da kaleciden, oyuncudan alınan top sonrası tek pas ya da iki oyuncuyla uygulanan hızlı hücum.

Hentbolde Beş Artı Bir (5+1) Savunuma

Beş oyuncunun bölge savunması ve bir oyuncunun da adam adama savunma yaptığı savunma türü.

Hentbolde Beş-Bir (5: 1) Bölge Savunması


Savunma oyuncularının beşinin savunma çizgisi üzerinde, diğer bir oyuncunun da savunmanın hafif önünde yer aldığı bölge savunması türü.

Hentbolde Bilekten Pas

Kalça yüksekliğinde tutulan topların takım oyuncularına aktarılması, en hızlı şekilde bu pas türü ile mümkün olur. Top açılmış parmaklarla kavranır. Kol yumuşak olarak aşağıya uzatılarak geriye doğru alınır, bir sarkaç gibi öne veya yana uzatılarak oyun pozisyonuna göre elden çıkartılır. Bu pas şeklinde sağ elini kullanan oyuncunun sol ayağını öne alması hareketini kolaylaştırılır.

Hentbolde Bölge Savunması


Oyuncular belli bir bölgeden sorumludurlar. Savunma adama dönük veya topa dönük olarak şekillenir.

Hentbolde Çapraz Geçiş

Sonuca gitmek için iki, üç ya da dört oyuncunun aralarında çapraz değişmelerle yaptıkları teknik hareket.

Hentbolde Çift El Baş Üstünden İtme Pas

Bu pas uygulanırken ayaklar paralel veya adım durumundadır. Top, her iki elle baş üzerinden geriye alınır
(vücut yay şeklinde) ve kuvvetli bir şekilde elden çıkartılır.

Hentbolde Çift El Göğüsten Pas

Basketboldeki göğüsten pasta olduğu gibi top çift elle göğüste temel duruşta tutulur. Kol ve bacak hareketi ile top elleri terk eder. Pas sonrası kollar gergin, bilekler bükülü olarak yan-önü gös*terir ve topun arkasından takip eder.

Hentbolde Dayanma Adımlı Temel Pas


Top her iki elde yaklaşık olarak omuz yüksekliğinde tutulur. Kol, dirseklerden bükülü olarak geri alınırken, top bir elle tutulur. Topun tam arkasında olan el, kontrolünü sağlar. Bu durumda iken sağ elini kullanan oyuncu, sol ayağını öne dayar. Aynı anda hafif geriye alınmış gövde ve omuz, atış yönüne doğru döndürülerek top elden çıkarılır.

Hentbolde Dayanma Adımsız Atış


Hareketin son aşamasında dayanma adımı kullanmadan koşu içerisinde uygulanan atış türü.

Hentbolde Dayanma Adımsız Temel Pas


Bu pas koşu durumunda ve her oyun pozisyonunda kullanılır. Hareket dayanma adımı ile yapılan temel pasa göre daha hızlı, an-cak daha yumuşaktır.

Hentbolde Değişme Çizgisi


Değişme çizgileri orta çizginin her iki yanında, orta çizgiye 4,5 metre uzaklıkta, orta çizgiye paralel, kenar çizgilere dik saha içine ve dışına çizilmiş 15 cm uzunluğunda, 5 cm genişliğinde olan çizgilerdir.

Hentbolde Dört-İki (4:2) Bölge Savunma


Savunma oyuncularından dördünün savunma çizgisi üzerinde, diğer ikisinin de hafif önde yaptığı bölge savunması türüdür.

Hentbolde Düşerek Atış

Oyuncu başlangıçta bacaklar hafif açık, dizler bükülü ve kalça öne alınmış şekilde durur.

Hentbolde Kalesi Hakkında Bilgi

Üzerinde bulunduğu kale çizgisinin tam ortasına yerleştirilmiştir. Kale, içten içe 2 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğindedir.

Hentbolde Kale Alanı

Kale çizgisine paralel, 6 m. uzaklıkta, 3 m. uzunluğunda bir çizgi ile belirlenir ve bu çizginin uçları kale çizgisine, yan direklerin yakın iç kenarlarından ölçüldüğünde 6 m. yarı çapındaki iki çeyrek daire ile birleşir. Alanı sınırlayan bu çizgiye kale sahası çizgisi adı verilir.

Hentbolde Kalecinin Sınır Çizgisi

Kalecinin sınır çizgisi 15 cm uzunluğunda, kale çizgisine paralel ve kale çizgisinin arka yüzünden uzaklığı 4 metredir.

Hentbolde Kombine Hızlı Hücum

Birden çok oyuncunun katıldığı organize hızlı hücum

Hentbolde Kombine Savunma


Savunmada bir veya bir kaç oyuncunun adam adama savunma görevini yüklenip, diğerlerinin bölge savunması yapmasıdır.

Hentbolde Oyun Sahası, Hentbol Saha Ölçüleri


Dikdörtgen şeklindedir: bir oyun alanı ve iki kale alanından oluşur. Uluslararası hentbol sahasının boyu 40 metre, eni 20 metredir.

Hentbolde Öne Çıkma


Karşı takım oyuncusunun gol denemesini engellemek için savunmadan oyuncunun öne çıkması.

Hentbolde Piston Hareketi


Oyuncu hücumdayken topu öne doğru hareket içerisinde alır ya içeriye dalar ya da pas verir. Buna hentbolde piston hareketi denir.

Hentbolde Sıçrayarak Atış

Sağ elini kullanan oyuncu, atış yönüne doğru üçlü ritim içinde (sağ-sol-sağ) koşar. Sıçrama sol ayakla başlar. Bu anda vücudun ağırlık merkezi sıçrama ayağının üzerindedir. Gövdenin üst kısmı öne doğru bükülü, atışı uygulayan kolun omzu hafif geriye döndürülmüştür. Kuvvetli sıçrama sonrası gövdenin üst kısmı doğrultulur. Önceden bükülmüş olan bacak dengeyi ve sağlamlığı korumak için açılır. Temel atışta olduğu gibi kolun ve omzun geriye doğru alınmasıyla atış için gerekli olan yay gerilimi alınır. Sıçramanın en yüksek noktasında kuvvetli bir savurma hareketi ile top hedefe doğru gönderilir. Atışı uygulayan oyuncu sıçrama ayağının üzerine düşer ve oyuna devam eder.

Hentbolde Sıçrayarak Pas

Bu pas şeklinde top, sıçrayarak atış uygulamak mümkün olmadığı zaman pas şeklinde eş oyuncuya aktarılır. Hentbolün en çok uygulanan paslarından biridir.

Hentbolde Tek El Yerden Pas

Kale çizgisi oyuncularına oyun pozisyonlarına göre top aktarabilmek için kullanılan etkili bir pas şeklidir. Diğer pozisyonlar*da da uygulanabilir.

Hentbolde Tip Yapma


Bir oyuncunun topu bir kere yere vurup tutması

Hentbolde Top Sürme

Top sürme hareket halindeyken, topun oyun kuralları çerçevesinde bir elle yere vurdurularak götürülmesidir. Top sürerken el değiştirilebilir. Eğer top bir veya iki elle tutulmuş ise kurallara göre top sürme bitmiştir.

Hentbolde Üç: Üç (3: 3) Bölge Savunması


Oyunculardan üç tanesinin savunma çizgisi üzerinde, diğer üç tanesinin ise hafif önde yaptığı bölge savunma türü.
 

691
0
0
Yorum Yaz